Dla członków

Ogłoszenie przetargowe

07.08.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ,,Waszyngtona” Kinowa 19 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wymiany dźwigu osobowego w budynku przy al. Waszyngtona 41 kl. V w terminie do 15.11.2020r.

Wadium 5 000,00 zł.

Materiały przetargowe do nabycia (odpłatnie – 120 zł. netto)  w siedzibie  Spółdzielni.

Należy zgłosić się z podręcznym nośnikiem informacji elektronicznej pen-drivem.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Waszyngtona” przy ul. Kinowej 19, pok. 1, w terminie do dnia 26.08.2020 r. do godz. 1300.

Otwarcie ofert nastąpi w SM ,,Waszyngtona”, ul. Kinowa 19 w Sali konferencyjnej w dniu 27.08.2020 r. o godz. 1600.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji w sprawach przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni

Tel. (22) 813-53-28,  (22) 813-35-85 w. 106,  fax.(22) 810-52-50.