Dla członków

Przetarg na wymianę wodomierzy

30.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ,,Waszyngtona”, Kinowa 19 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wymiany 3664 szt. wodomierzy lokalowych na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach:

  1. ul. Zbaraska 14,
  2. ul. Zbaraska 15,
  3. ul. Grenadierów 67/69,
  4. ul. Kinowa 23,
  5. ul. Grochowska 249/251,
  6. al. Waszyngtona 45/51,
  7. al. Waszyngtona 39,
  8. al. Waszyngtona 41,
  9. al. Waszyngtona 43,
  10. al. Waszyngtona 33,

w terminie 100 dni.

Wadium 13000,00 zł.

Materiały przetargowe do nabycia (odpłatnie – 120 zł. netto) w siedzibie Spółdzielni.

Należy zgłosić się z podręcznym nośnikiem informacji elektronicznej pen-drivem.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

 

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Waszyngtona” przy ul. Kinowej 19,
pok. 1, w terminie do dnia 14.07.2020 r. do godz. 1300.

Otwarcie ofert nastąpi w SM ,,Waszyngtona”, ul. Kinowa 19 w Sali konferencyjnej w dniu 15.07.2020 r. o godz. 1300.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji w sprawach przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni

Tel. (22) 813-53-28,  (22) 813-35-85 w. 106,  fax.(22) 810-52-50.