Dla członków

Przetargi

15.10.2018

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Waszyngtona” Kinowa 19 w Warszawie

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:

 

  1. Modernizacja pompowni w budynku przy ul. Kinowej 23 w Warszawie – Sprawa nr 1

Wadium : 5 000,00 zł

Dokumentacja przetargowa do nabycia (odpłatnie – 120 zł netto) w siedzibie Spółdzielni. Należy zgłosić się z podręcznym nośnikiem informacji elektronicznej Pen – drivem.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty  do dnia 05.11.2018r. do godz. 17.00.

 

SM „Waszyngtona” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji w sprawach przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni

tel. (22) 813-53-28 w. 106,  (22) 813-35-85

fax (22) 810-52-50.