Dla członków

Formularze

Oświadczenie o stanie wodomierzy

Wypełnij i wyślij formularz online

  1. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a skutków finansowych w razie podania nieprawdziwych informacji oraz konsekwencji statutowych za wprowadzanie w błąd Spółdzielni
 

lub pobierz i przekaż osobiście formularz do Spółdzielni

Oświadczenie o stanie wodomierzy w lokalach mieszkalnych

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu