Dla członków

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Waszyngtona”,  ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa, REGON 015754954, NIP 1132486313

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek i czwartek 13.00 – 18.00
wtorek, środa, piątek 9.00 – 13.00

Numer konta bankowego

Rachunek bieżący w PKO BP S.A. IV O/Warszawa nr 92 1020 1156 0000 7002 0051 1493
Rachunek pomocniczy w PKO BP S.A. IV O/Warszawa nr 02 1020 1156 0000 7702 0051 2285 (do wnoszenia opłat czynszowych)

 

Imię i nazwisko Stanowisko E-mail

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Anna Krygier Prezes Zarządu SM „Waszyngtona” sekretariat@smwaszyngtona.pl
Wojciech Wysocki Członek Zarządu Główny Księgowy wojciechwysocki@smwaszyngtona.pl

Sekretariat  tel. 22 813 35 85

Katarzyna Puchta-Filipczak Sekretariat – Kadry  sekretariat@smwaszyngtona.pl
smwaszyngtona@o2.pl

Dział administracyjny tel. 22 810 14 57

Agnieszka Kierlańczyk

Kierownik ds. administracyjnych, administrator

agnieszkakierlanczyk@smwaszyngtona.pl 

Jan Jarosławski  Administrator janjaroslawski@smwaszyngtona.pl

Dział członkowsko-mieszkaniowy i najmu lokali użytkowych tel. 22 870 68 49

Barbara Boye Inspektor ds. organizacyjnych i najmu lokali użytkowych  barbaraboye@smwaszyngtona.pl
Bożena Kobielska Inspektor ds. członkowskich i mieszkaniowych bozenakobielska@smwaszyngtona.pl

Dział księgowości lokali mieszkalnych i użytkowych tel.  22 870 07 89

Justyna Miszta-Lisiecka

 Insp. ds. finansowo-księgowych, lokali użytkowych justynalisiecka@smwaszyngtona.pl
Beata Kowalska Insp. ds.rozliczeń lokali mieszkalnych i windykacji beatakowalska@smwaszyngtona.pl

Dział finansowo – księgowy, księgowość wewnętrzna, tel. 22 810 53 91

  Insp. ds. finansowo-księgowych – płace  
Emilia Kulka Insp. ds. finansowo-księgowych emiliakulka@smwaszyngtona.pl
Iwona Kondratowicz St. Insp. ds. ekonomicznych, wkładów i kredytów mieszkaniowych oraz lokali mieszkalnych   tel. 22 810 28 31 iwonakondratowicz@smwaszyngtona.pl

Dział techniczny tel. 22 813 53 28

     

Hubert Bukowski

Kierownik ds. technicznych    tel: 22 813 53 28

hubertbukowski@smwaszyngtona.pl

Beata Dąbrowska

Referent d.s rozliczania mediów     22 810 72 47

 odczytywody@smwaszyngtona.pl
Sławomir Oskólski Inspektor ds. gospodarki materiałowej i terenów zielonych slawomiroskolski@smwaszyngtona.pl

Obsługa Rady Nadzorczej tel. 22 810 28 31

Andrzej Dąbrowski St. insp. ds. obsługi Rady Nadzorczej SM „Waszyngtona” andrzejdabrowski@smwaszyngtona.pl

Dyżury Rady Nadzorczej:

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona”
przyjmują
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Bożenna Stelmaszczyk lub Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Haponiuk
przyjmują
w każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00

Telefony alarmowe

 

Policja  997
112 
Komenda Stołeczna Policji 22 669 99 97
Komisariat Policji Praga Południe, ul. Grenadierów 73/75 22 810 60 63
Oficer dyżurny 22 603 76 62
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż  Pożarna 998
Straż Miejska (połączenie bezpłatne) 986
Zespół ds. Bezpieczeństwa, Porządku i Obrony Cywilnej Urzędu Dzielnicy Praga Południe – całodobowo i anonimowo 22 870 62 44
Pogotowie elektryczne 22 821 54  11
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze „Veolia” (d. Dalkia)
dotyczy braku ciepłej wody lub centralnego ogrzewania w budynku
993

Pogotowie techniczne  „STANEK KOZAK Sp.z.o.o”

dotyczy awarii wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania w lokalach, awarii elektrycznych w częściach wspólnych nieruchomości

poza godzinami pracy Spółdzielni

517-497-512

698-920-431

   
Awaria dźwigu poza godzinami pracy Spółdzielni 501 083 814