Dla członków

Ogłoszenie przetargów

24.04.2024

Spółdzielnia  Mieszkaniowa ”Waszyngtona” Kinowa 19 w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na :

 

1. Remoncie 60 szt. balkonów lokali mieszkalnych w budynku  przy ul. Grochowskiej 338/340 w Warszawie.

           Wadium 26 000,00 zł brutto.

2. Remoncie dachu garaży znajdujących przy ulicy Zbaraskiej 7 w Warszawie.

          Wadium 5 000,00 zł brutto.

3. Remoncie dachu budynku przy alei Waszyngtona 45/51 w Warszawie.

         Wadium 40 000,00 zł brutto.

4. Remoncie nawierzchni dwóch części parkingu samochodowego zlokalizowanego pomiędzy blokami przy ulicy Kinowej 19 i Waszyngtona 33 oraz  Kinowej 23 i 25 w Warszawie.

        Wadium 100 000,00 zł brutto.

 

Dokumentacja przetargowa do nabycia (odpłatnie – 150 zł netto  za każdy z przetargów) płatność na rachunek Spółdzielni.

Numer konta bankowego

PKO BP S.A. IV O/Warszawa nr 92 1020 1156 0000 7002 0051 1493

Należy zgłosić się z podręcznym nośnikiem informacji elektronicznej  np. Pen-drive.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 8.05.2024 r. do godz. 13.00

Termin składania ofert: do 8.05.2024 r. do godz. 13.00.

 

SM „Waszyngtona” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji w sprawach przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni

tel. :(22) 813-53-28, 813-35-85

fax: (22)810-52-50