Dla członków

Ogłoszenie

18.06.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Waszyngtona ogłasza konkurs ofert na wynajem garażu nr.10 przy ul. Zbaraskiej 7 o pow. 17,60 m2

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 22,88 zł za 1 m2 powierzchni garażu miesięcznie.

Do zaproponowanej wysokości czynszu zostaną doliczone świadczenia : energia elektryczna (opłata ryczałtowa) oraz należny podatek VAT.

Oferty należy składać w sekretariacie biura Spółdzielnia pokój nr 1 przy ul. Kinowej 19 do dnia 24 czerwca 2024r. do godziny 17.00

 

Warszawa dnia 14.06.2024r.

 

Link to skanu ogłoszenia -> tutaj