Dla członków

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SM „Waszyngtona” ul. Kinowa 19 – kadencja 2017-2020

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Bożenna Stelmaszczyk Przewodnicząca RN
2. Jadwiga Odorzyńska – Kondek Zastępca Przewodniczącego RN
3. Marianna Szot Sekretarz RN
4. Krystyna Kadłubowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Jadwiga Bok Przewodnicząca Komisji GZM
6. Stanisław Trzmiel Członek Komisji Rewizyjnej
7. Daniel Matusiak Członek Komisji Rewizyjnej
8. Dorota Jankowska – Lamcha Członek Komisji GZM
9. Sławomir Piegat Członek Komisji GZM
10.  Robert Kamiński Członek Komisji GZM

 

Dyżury Rady Nadzorczej:

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona”

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00

 

 Przewodnicząca Rady Nadzorczej –  Pani Bożenna Stelmaszczyk

 Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej –  Pani Jadwigi Odorzyńskiej – Kondek

 każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00