Dla członków

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SM „Waszyngtona” ul. Kinowa 19 – kadencja 2023-2026

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Bożenna Stelmaszczyk Przewodnicząca RN
2. Agnieszka Haponiuk Zastępca Przewodniczącego RN
3. Jadwiga Bok Sekretarz RN
4. Daniel Matusiak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Dorota Jankowska – Lamcha Przewodnicząca Komisji GZM
6. Agnieszka Zembrowska  Członek Komisji Rewizyjnej
7. Barbara Lewandowska Członek Komisji Rewizyjnej
8. Inetta Jędrasik-Jankowska Członek Komisji GZM
9. Elżbieta Trzmiel Członek Komisji GZM
10. Andrzej Lelono Członek Komisji GZM

 

Dyżury Rady Nadzorczej:

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona”

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00

 

 Przewodnicząca Rady Nadzorczej –  Pani Bożenna Stelmaszczyk

 Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej –  Agnieszka Haponiuk

 każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00