Dla członków

Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona” ul. Kinowa 19

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
Prezes Zarządu Anna Krygier
Członek Zarządu Wojciech Wysocki