Dla członków

Najnowsze aktualności

Inspektor robót sanitarnych

22.04.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Waszyngtona” przy ul.Kinowej 19 w Warszawie zatrudni inspektora robót sanitarnych z uprawnieniami sanitarnymi CV można składać osobiście w siedzibie Spółdzielni w poniedziałki i czwartki w godz. 13.00 – 18.00, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00 – 13.00 …

więcej ...

Historia

Zebranie Grupy Członkowskiej RSM „Osiedle Młodych” dla członków zamieszkałych w Osiedlu „Waszyngtona”, w dniu 12.03.2003 roku podjęło Uchwałę, w której wyraziło wolę wydzielenia się ze struktur RSM „Osiedle Młodych” jako odrębnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Waszyngtona” na bazie rozliczenia bilansu za 2002 rok w granicach ówczesnego osiedla. Ostateczną decyzję o wydzieleniu się ze struktur RSM „Osiedle Młodych”, Grupa Członkowska Osiedla „Waszyngtona” postanowiła podjąć na kolejnym zebraniu Grupy po zapoznaniu się z kryteriami i niezbędną dokumentacją przygotowaną przez Zarząd RSM „Osiedle Młodych”. Kolejne Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla „Waszyngtona” odbyło się 26.05.2003r. Na zebraniu tym został przedstawiony projekt zasad i kryteriów podziału RSM „Osiedle Młodych” …

więcej ...