Dla członków

Nowe identyfikatory na rok 2024 upoważniające do wjazdu na parking przy ulicy Grochowskiej 249/251

21.11.2023

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Waszyngtona” informuje, że od dnia 23.11.2023r. dostępne są nowe identyfikatory na rok 2024 upoważniające do wjazdu na parking przy ulicy Grochowskiej 249/251.

Przypominamy, iż  identyfikator parkingowy może uzyskać osoba, która spełni poniższe warunki:

  • posiada tytuł prawny do lokalu będącego w zasobach SM „Waszyngtona”
  • nie zalega z płatnościami na rzecz Spółdzielni;
  • złoży pisemny wniosek oraz zapozna się z Regulaminem;
  • uiści opłatę w wysokości 24,60 zł;

Opłatę należy wnieść na rachunek Spółdzielni w PKO BP SA IV O/Warszawa 02 1020 1156 0000 7702 0051 2285
(do wnoszenia opłat czynszowych). W tytule przelewu należy podać „opłata za identyfikator”, imię, nazwisko
 oraz adres.

Przypominamy, że na terenie nieruchomości przy Grochowskiej 249/251 (parking) istnieje „organizacja ruchu”. Teren oznakowany jest znakami drogowymi B-1, T-0, D-52. W związku z powyższym na terenie parkingu obowiązuje:

  • zakaz parkowania pojazdów bez aktualnego Identyfikatora;
  • zakaz parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 2,5 tony;
  • zakaz parkowania wraków pojazdów, przyczep campingowych, towarowych, z reklamami itp.

Wyjaśniamy, że organizacja ruchu została złożona w Straży Miejskiej M. St. Warszawy w celu eliminowania pojazdów zaparkowanych bez identyfikatorów.